Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Firmabil - For bilbruker og privatperson

Som bruker av firmabil er det flere regler som du må forholde deg til. Ved siden av det juridiske er det også viktig at du har en bil som passer til ditt formål, er
konkurransedyktig innenfor det segmentet du ønsker, gir deg en god kjøreopplevelse og har høyt sikkerhetsnivå.


Hvordan velge rett firmabil?
Ved bruk av Audi bilkonfigurator og informasjon på våre hjemmesider orienterer du deg både raskt og enkelt i forhold til biltype, modell og prisnivå. Dette vil være til hjelp for deg slik at du kan sammenfatte konseptet mot din egen bedrifts policy for bilhold.


De fleste selskaper har i dag en policy for bilholdet i bedriften, enten det dreier seg om en ren firmabil eller bilgodtgjørelsesordninger. Når det gjelder firmabil, er det gjerne slik at selskapet enten benytter seg av en skattemessig listepris inkludert definert utstyr som modell, eller at de velger en grense basert på månedsleie.
Vi anbefaler deg å ta kontakt med din leder i bedriften for å klargjøre om det er noen begrensninger på valg av bil.


> Audi sin bilkonfigurator


Firmabil og skatt
Hvis du velger en firmabilløsning er den skattemessige belastningen du får personlig, basert på bilens listepris inklusive utstyr. Skattemyndighetene vil basere seg på den veiledende listepris som er aktuell for den enkelte bilmodell levert på importsted, inklusive merverdiavgift og vrakpant. Denne prisen innrapporteres fra Audi til
skattemyndighetene. Denne listeprisen vil følge din Audi gjennom hele perioden du disponerer bilen og danne grunnlaget for den skattemessige belastningen. Beregningen vil også baseres på din skatt, bilens alder og hvor mye du kjører i næring per år.


Slik regnes firmabilskatten ut:
Reglene for firmabilskatt fastsettes til bilens listepris på denne måten:
> 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 299 100
> 20 prosent av overskytende listepris.


Grunnlaget ved beregningen som nevnt over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny. Hvis følgende forhold er gjeldende, så skal den skattbare fordelen settes til 75% av bilens listepris (inklusive utstyr):
> Bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
> Bilen har yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret. Dette skal dokumenteres.

 

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.


Hvis du bare har disponert og hatt en firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til din disposisjon.


Skatten du som privatperson må betale er også avhengig av din samlede inntekt inkludert firmabilverdien, og beregnes gjennom følgende tabell (pr 2017)

 

Eksempel på utregning av firmabilskatt
Vi tar utgangspunkt i disse tallene:
> Bilens listepris inklusiv utstyr – kr. 500.000
> Bruttoinntekt før firmabilfordel – kr.550.000
> Yrkeskjøring under 40.000 km i året
> Ny bil – yngre enn 3 år

 

Siden bilen koster 500.000 NOK så beregnes det først 30% av verdien opptil 299.100, for så å beregne 20% av den resterende verdien (200.900 NOK i dette tilfellet):
> 30% av 299.100 kr. 89.730
> 20% av 200.900 kr. 40.180
> Totalt inntektspåslag kr. 129.910


Beregningen ovenfor brukes for å beregne hvilken marginalskatt som skal brukes. I vårt tilfelle er den samlede inntekten 550.000 NOK i bruttoinntekt + 129.910 NOK i inntektspåslag fra bilen, som vil si en inntekt på 679.910
NOK og dermed trinn 8 for marginalskatt (43,72%).


Inntektspåslaget på bilen gangens med marginalskatten for i finne den endelige skatten:
129.910 NOK x 43,72% = 56.796 NOK

 

> Les mer om firmabilskatt på Audifinancialservices.no

Tallene i denne artikkelen er fra 2017. Endringer kan forekomme